top of page
logooption1_edited.jpg

VATSIPIANARANA NOFY i ANDROY 2020

(Droits d’inscription, fitaovampianarana, hofatrano any amin’ny toerana ianarana.)

Ny fikambanana Nofy i Androy dia maniry hanampy vehivavy mpianatra amin’ny Université avy any amin’ny faritra Androy (mpianatra mi-isa folo ankoatra an'ireo mpianatra Nofy i Androy efa any amin’ny Université). Izany hoe: tsy natokana ho an’ny mpianatra efa tafiditra ho Nofy i Androy irery ihany fa natao ho an’ny mpianatra rehetra.

 

Criteria na fepetra takina:

  • Zanaka tantsaha

  • Mpianatra Université (1ere, 2e, 3e, na 4e Année)

  • Mazoto, manana finiavana sy manana tanjona hahavita fianarana

  • Manana toe-tsaina leadership

 

*Tsy anavahana kilasy na taranja (filiere).

*Amporisihina manokana ny reny maniry hiverina hianatra any amin’ny Université.

 

Koa ilazana izay liana mba handefa e-mail: nofy@nofyiandroy.org na mandefa Message Prívée (MP) amin’ny Nofy i Androy ao aminy pejy Facebook Nofy i Androy.

 

Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana:

 

032 85 802 66 // 033 14 936 33 // 034 53 454 72 // 033 21 050 55 // 034 20 322 93

 

Deadline na farany amenoana taratasy: Zoma 20 Decembre 2019 (23h:59)

Fenoy (en ligne) ity antontan-taratasy fangatahana ity: https://forms.gle/DkFR69JnHyYLLJBD8

bottom of page